Vedtægterne for Brøndby Badminton Klub (BBK).

§1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Brøndby Badminton Klub (med signatur BBK) og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

§2. Klubbens formål
Klubbens formål er at lede udøvelsen af og fremme interessen for badminton, især inden for klubbens rammer. 

............................................................................................................................................................

Klik på følgende link for at finde resten af BBKs klubvedtægter.

BBKs Vedtægter.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.