Kontingenter, som vedtaget på BBKs Generalforsamling den 25.april 2023.
Der tages forbehold for slå-fejl i de angivne kontingentsatser. 

 

Fuldt Kontingent

Ved indmeldelse efter 1. januar

Motionister

Single

1.290 kr.

645 kr.

Double

   900 kr.

450 kr.

Veteran (fyldt 65 år)**

600 kr.

300 kr.

     

Nedsat kontingent :

før kl. 10 og efter kl. 22

Single

1.240 kr.

   620 kr.

Double

   830 kr.

   415 kr.

     

Andre medlemsgrupper

Seniorer, inkl. boldudgift

1.850 kr.

   875 kr.

Ungdom

   750 kr.

   350 kr.

Passive

   300 kr.

   150 kr.

     

Andet ved medlemskab

Indmeldelsesgebyr

     50 kr.

     50 kr.

Rykkergebyr

     40 kr.

     40 kr.

 

 OBS.
Spillere, som er tilmeldt 2 eller flere banetimer pr. uge, betaler dobbelt kontingent.

** Følgende er vedtaget på generalforsamling d. 27. april 2017 : 
"Aldersgrænsen for veteraner følger den gældende nationale pensionsalder."

I sæsonen 2020 / 2021 betyder vedtagelsen, at motionister, som fylder 65 år
senest 1. september 2020 er berettigede til kontingent som Veteran.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

.