Fuldt Kontingent

Ved indmeldelse efter 1. januar

Motionister

Single

1.240 kr.

595 kr.

Double

   850 kr.

400 kr.

Veteran (fyldt 65 år)**

550 kr.

250 kr.

     

Nedsat kontingent :

før kl. 10 og efter kl. 22

Single

1.190 kr.

   570 kr.

Double

   780 kr.

   365 kr.

     

Andre medlemsgrupper

Seniorer, inkl. boldudgift

1.800 kr.

   825 kr.

Ungdom

   750 kr.

   350 kr.

Passive

   300 kr.

   150 kr.

     

Andet ved medlemskab

Indmeldelsesgebyr

     50 kr.

     50 kr.

Rykkergebyr

     40 kr.

     40 kr.

 

 OBS.
Spillere, som er tilmeldt 2 eller flere banetimer pr. uge, betaler dobbelt kontingent.

** Følgende er vedtaget på generalforsamling d. 27. april 2017 : 
"Aldersgrænsen for veteraner følger den gældende nationale pensionsalder."

I sæsonen 2020 / 2021 betyder vedtagelsen, at motionister, som fylder 65 år
senest 1. september 2020 er berettigede til kontingent som Veteran.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

.